Kako čovek postaje Slobodni Zidar?

Kako je po pravilu u većini Jurisdikcija, kandidat mora da pita prijatelja ili poznanika koji je Mason da ga preporuči za prijem u bratstvo. Mora da potpiše aplikaciju, u kojoj će nevesti svoje godine, zanimanje i mesto stanovanja. Članovi Lože će po dobijanju pozitivnog mišljenja komisije za prijem (ako je takva oformljena ili Velika Loža zahteva njeno postojanje u okviru Lože Velikih oficira ili u tu svrhu posebne konferencije sastavljene od Majstora Masona) onda pristupiti tajnom ili ponekad javnom balotiranju (glasanju), koje napominje se, mora biti jednoglasno. Takva je praksa svuda na svetu.