Koje kvalifikacije neko mora posedovati da bi postao Slobodni Zidar?

Slobodno Zidarstvo je ponosno na svoju filozofiju i praksu “pravljenja boljeg čoveka od dobrog”. Samo individualci za koje se smatra da su najboljeg karaktera su u poziciji da budu razmatrani za članstvo. Svaki kandidat, mora da iskaže svoju veru u postojanje Boga. (napomena: ateisti se ne primaju u Bratstvo).