Šta su to Masonski stepeni?

Kandidat prima tri Slobodnozidarska stepena, završno sa Trećim ili stepen (Majstora Masona). Stepeni su ozbiljno, prosvetljeno i radosno iskustvo bez nekomfornih ili postidjujućih trenutaka za kandidata. Kroz njih se principi Slobodnog Zidarstva uče, a novi članovi saznaju da se porodica i njegovi najbliži smatraju iznad slobodnozidarskih obaveza. Svaki Majstor Mason se u svakoj od hiljada Masonskih Loža širom sveta dočekuje kao “Brat”.