Šta je Slobodno Zidarstvo?

Slobodno zidarstvo znači različite stvari za sve one koji se pridruže. Za neke je sticanje novih prijatelja i poznanika. Za druge je o mogućnosti da da se pomogne, da daju svoj doprinos porodici društvu. Ali za većinu, to je prijatni hobi.

Slobodno Zidarstvo je jedna od najstarijih svetskih i najvećih ne-religijskih, nepolitičkih, bratskih i dobrotvornih organizacija. Ono uči samospoznaju kroz učešće i napredovanje u ceremonijama.
Od članova se očekuje da budu visokog moralnog ugleda.

Zašto Slobodni Zidari polažu zakletvu?

Novi članovi polažu svečanu zakletvu u vezi njihovog ponašanja u Loži i društvu. Članovi takođe obećavaju da će držati u tajnosti kako da prepoznaju jedni druge prilikom posete drugoj Loži. Slobodni Zidari obećavaju da će podržati druge u kada je to potrebno, ali samo onoliko koliko to nije u suprotnosti sa svojom porodicom i javnim obavezama.

Da li se od Slobodnih Zidara očekuje da će dati prednost ostalim članovima?

Sigurno ne. To bi bilo neprihvatljivo i može dovesti do poduzimanja mera protiv onih koji su u takvo ponašanje uključeni. Prilikom pridruživanja, svaki nov član izjavljuje da očekuje nikakvu materijalnu korist od članstva.

Kakav je odnos Slobodnog Zidarstva i religije?

Od svih Slobodnih Zidara se očekuje da imaju religiozna uverenja, ali Slobodno Zidarstvo nije zamena za religiju. Ona se bavi u odnosom čoveka sa svojim bližnjima a ne čovekovim odnosom sa Bogom.

Zašto neke crkve ne vole Slobodno Zidarstvo?

Postoje elementi unutar crkve koji pogrešno razumeju Slobodno Zidarstvo i njegove ciljeve. Oni mešaju nereligiozne rituale i religiozne ceremonije. Postoji mnogo Slobodnih Zidara i u crkvama gde njihovi lideri otvoreno kritikuju organizaciju. Slobodno Zidarstvo je uvek aktivno hrabrilo svoje članove da budu aktivni u svojoj religiji.

Kakav je odnos Slobodnog Zidarstva prema politici?

Slobodno Zidarstvo nikada neće izneti svoje mišljenje o politici ili državnoj politici. Diskusija o politici na sastancima Slobodnih Zidara je uvek bila zabranjena.

Zašto se nose regalije?

Nošenje regalija ima istorijski i simbolički smisao. Kao i kod uniformi, regalija ukazuje na čin nosioca u organizaciji.