Koje kvalifikacije neko mora posedovati da bi postao Slobodni Zidar?

Slobodno Zidarstvo je ponosno na svoju filozofiju i praksu “pravljenja boljeg čoveka od dobrog”. Samo individualci za koje se smatra da su najboljeg karaktera su u poziciji da budu razmatrani za članstvo. Svaki kandidat, mora da iskaže svoju veru u postojanje Boga. (napomena: ateisti se ne primaju u Bratstvo).

Kako čovek postaje Slobodni Zidar?

Kako je po pravilu u većini Jurisdikcija, kandidat mora da pita prijatelja ili poznanika koji je Mason da ga preporuči za prijem u bratstvo. Mora da potpiše aplikaciju, u kojoj će nevesti svoje godine, zanimanje i mesto stanovanja. Članovi Lože će po dobijanju pozitivnog mišljenja komisije za prijem (ako je takva oformljena ili Velika Loža zahteva njeno postojanje u okviru Lože Velikih oficira ili u tu svrhu posebne konferencije sastavljene od Majstora Masona) onda pristupiti tajnom ili ponekad javnom balotiranju (glasanju), koje napominje se, mora biti jednoglasno. Takva je praksa svuda na svetu.

Šta su to Masonski stepeni?

Kandidat prima tri Slobodnozidarska stepena, završno sa Trećim ili stepen (Majstora Masona). Stepeni su ozbiljno, prosvetljeno i radosno iskustvo bez nekomfornih ili postidjujućih trenutaka za kandidata. Kroz njih se principi Slobodnog Zidarstva uče, a novi članovi saznaju da se porodica i njegovi najbliži smatraju iznad slobodnozidarskih obaveza. Svaki Majstor Mason se u svakoj od hiljada Masonskih Loža širom sveta dočekuje kao “Brat”.