Vrednosti masonerije su zasnovane na integritetu, dobroti, iskrenosti i poštenju. Masoni su naučeni da praktikuju dobrotvorni rad i da brinu, ne samo za svoje, nego i za zajednicu u celini – davanjem u dobrotvorne svrhe, kao i volontiranjem.

Od svojih najranijih dana, Slobodno Zidarstvo je vodilo brigu o siročadima, bolesnim i starim. Ovaj rad se nastavlja i danas. Pored toga, velike sume su dati nacionalnim i lokalnim dobrotvornim organizacijama.